Koncernövergripande internkontroll & riskansvarig till SLL

Har du flerårig erfarenhet inom området intern styrning och kontroll samt riskhantering? Lockas du av att få jobba med helheten på hög nivå? Drivs du av att få bidra till ökad samhällsnytta? Då kanske det här är jobbet för dig? Till en ny spännande tjänst söker vi dig som kommer att arbeta koncernövergripande med intern styrning och kontroll (ISK) samt riskhantering inom Stockholms läns landsting.

Funktionsområdet SLL Styrning och ekonomi inom Landstingsstyrelsens förvaltning ska genom proaktiv styrning, strategisk planering, samordnad uppföljning och stärkt analysarbete säkerställa att landstingets verksamheter bedrivs ändamålsenligt och effektivt, med en ekonomi i balans.

SLL Styrning och ekonomi består av en stab, SLL Styrning och ekonomistab samt fyra avdelningar; SLL Styrning och strategi, SLL Budget och investeringar, SLL Ekonomi och SFI Ekonomi. SLL Styrning och ekonomi arbetar på direkt uppdrag av den politiska organisationen, landstingsstyrelsen och landstingsdirektören.

Funktionsområdet arbetar strategiskt och operativt med landstingets koncernstyrning, inklusive ägarstyrning och ekonomi. SLL Styrning och ekonomi ska leda, styra, stödja inom områdena styrning, strategi och ekonomi samt ha löpande översyn, följa upp landstingets verksamheter och säkerställa att landstingets resurser används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Arbetsuppgifter
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för intern styrning och kontroll samt riskhantering inom respektive ansvarsområde. Din roll blir att ansvara för konsolidering, analys och dokumentation av koncernens samlade riskexponering och åtgärder. Du kommer att analysera och bedöma huruvida internkontrollen och riskhanteringen är tillfredsställande samt identifiera brister och föreslå åtgärder. Perspektivet berör samtliga koncernrisker. Utgångspunkten är landstingsstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och bolag. Du kommer även att ansvara för metoder och verktyg inom intern styrning och kontroll samt riskhantering inom koncernen och du förväntas bidra till koncerngemensam utveckling och kunskapshöjning.

Anställningsform: 
Heltid, tillsvidareanställning

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har relevant akademisk examen samt flerårig erfarenhet inom området intern styrning och kontroll och/eller riskhantering från stora organisationer och/eller erfarenhet som management konsult på senior nivå exempelvis inom Riskhantering/Enterprise risk management/Risk management/Intern styrning och kontroll/Governance/Strategy/Operations eller liknande.

Personliga egenskaper

För att passa in hos oss tror vi att du, liksom vi, bidrar med driv och positiv energi på arbetsplatsen! Eftersom rollen kräver att du på ett enkelt sätt kan förklara komplexa samband och verksamhetsfrågor på olika nivåer, är det också viktigt att du är pedagogisk och lättsam. Du kommer vidare att ha nytta av din förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. I den här rollen kommer du att ha många kontaktytor. Du behöver även vara duktig på både verbal och numerisk analys samt ha en bra förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Övrig information:
Vi har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vår förvaltning avseende jämställdhet och mångfald. Vi sitter i moderna lokaler på Kungsholmen.

Välkommen med din ansökan: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/27921d36d741

Views: 91

Reply to This

Our Sponsors

Would you like to reach over 90,000 + Risk Professionals? 

REQUEST OUR MEDIA KIT

______________________

Current Partners Include:

  

 

 

 

Join GRC Inner Circle - Get Top Risk Resources, Member Support PLUS become our patron

Business Exchange

If your organization delivers products and services that bring value to our members, you are welcome to join our partnership program.

Companies are welcome to setup a business profile page in our Multimedia Business Directory. You will get full control of the page and can include cutting edge possibilities – videos, adverts, presentations, white papers, job offers, Press Releases, product information, company blog, news feeds and more.

CLICK HERE TO APPLY

Our Knowledge Partners

Request our MEDIA KIT

Our Twitter feed

© 2020   Created by Boris Agranovich.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service